Muur van verzet tegen groene wand

Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) stuit op een muur van verzet.  Een meerderheid van de gemeenteraad is tegen de ‘schanskorvenmuur’  voor het nieuwe Maerlant College.

Volgend schooljaar betrekt de school een nieuw gebouw in de wijk Nieuwland-Oost, op de hoek Hossenbosdijk en De Nolle.  Vanaf De Nolle is er een vooruitstekende gevel van de bergingen te zien, met pal daarachter de hogere gevel van de sportzalen. De architect wil schanskorven met een lichte begroeiing van planten als camouflage voor de blinde muur van de berging.

De VVD noemt de oplossing echter een ‘modeverschijnsel’ en heeft liever een gemetselde muur. Oppositiepartij PvdA maakt zich vooral zorgen om het onderhoud van het hoge groen. Dit zouden leerlingen van het Praktijk College, dat ook een nieuw schoolgebouw op de locatie betrekt, kunnen verzorgen.  Wat betreft de PvdA is dit onverantwoord. De coalitiepartijen CDA, D66 en OLP staan wel achter de ‘groene’ wand.

De kosten voor de schanskorven zijn ruim 53.000 euro. Het dagelijks bestuur denkt dat metselwerk minstens 28.000 euro duurder is. Daarvan is 24.000 euro bestemd als vergoeding voor de aannemer, die de korven al in bestelling heeft.

Het dagelijks bestuur heeft het voorstel opnieuw in beraad.