Na 62 jaar erkenning voor verzetswerk

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij meermalen aan de dood ontsnapt. Zelf is Adriaan van Iperen uit Rockanje altijd bescheiden over zijn aandeel in het verzet tegen de Duitse bezetter gebleven, maar op 24 november jl. heeft na 62 jaar het oorlogskruis van het ministerie van Defensie in zijn vroegere woonplaats Meerkerk in ontvangst mogen nemen.

Vanaf zijn negentiende heeft dhr. Van Iperen levensgevaarlijke werkzaamheden verricht voor de ondergrondse. Via kennissen was hij daarmee in contact gekomen. Zijn werk bestond o.a. uit koeriersdiensten, het vervoer van wapens, militaire oefeningen en het aanplakken van biljetten. Vanaf 1943 is hij bij verschillende adressen ondergedoken geweest om niet naar Duitsland te worden uitgezonden. Nog in april in 1945 stond de SD voor het ouderlijk huis om hem te komen halen. Via de tuin van de buren is dhr. Van Iperen aan hen ontsnapt. Op straffe des doods moest zijn familie zeggen waar hij verbleef. Zelf noemt de nu 83-jarige Westvoornaar het overleven van de oorlog slechts een kwestie van het hebben van geluk.

Eigenlijk had het lid van de Binnenlandse Strijdkrachten al in 1945 een onderscheiding moeten krijgen, maar direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft niemand daartoe het initiatief genomen. Daarna is zijn band met de illegaliteit helemaal verdwenen. Meer dan een halve eeuw later heeft een oud-schoolgenoot de vanaf 1960 in Rockanje woonachtige Van Iperen via familie opgespeurd voor het schrijven van een boek over de geschiedenis van Meerkerk tussen 1930 en 1950. Hij bleek het nog enige levende lid van de verzetgroep te zijn.

Het ontvangen van zijn onderscheiding door de burgemeester heeft gelijktijdig plaatsgevonden met de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek ‘Herinneringen aan Meerkerk’ van Arie J. van Veen aan dhr. Van Iperen in het bijzijn van ongeveer honderd aanwezigen. Al had deze bijzondere gebeurtenis ook in de gemeente Westvoorne mogen plaatsvinden; voor de verzetsheld zelf was de keuze voor zijn vroegere woonplaats geheel voor de handliggend: ‘in Meerkerk is alles gebeurd’.