‘Naar elkaar luisteren niet sterkste punt’

De visitatiecommissie Bestuurskracht Voorne-Putten vindt de verstoorde verhoudingen in Westvoorne de bestuurskracht in gevaar brengen. Oud-burgemeesters Piet IJssels en Herman Klitsie roepen de raadsleden op ‘een knop om te zetten’.

IJssels en Klitsie spraken

Waardeoordeel

IJssels en Klitsie spraken vorige week maandag hun zorgen uit over de besluitvaardigheid in deze gemeente. Ze bestudeerden het bestuurskrachtonderzoek en spraken met ambtenaren, het dagelijks bestuur en de fractievoorzitters. De twee onderzoekers constateren dat er in Westvoorne een sfeer van animositeit bestaat tussen oppositie en coalitie. In de afgelopen jaren zijn de verhoudingen ondanks pogingen tot verbetering zelfs verslechterd. ‘Naar elkaar luisteren is niet het sterkste punt van deze raad,’ stelde IJssels. Nog tijdens zijn aanwezigheid bij discussie over zijn eigen rapport kreeg hij hier naar eigen zeggen een bevestiging van.

Kop

Partij Westvoorne legt de schuld vooral neer bij het dagelijks bestuur en de coalitie. Het dagelijks bestuur betrekt de raad veel te weinig bij de besluitvorming, zoals de subsidie voor Koepel Zeeburg en de verkoop van een duinterrein. ‘De coalitiepartijen hebben inhoudelijk weinig bijgedragen. Kijk maar naar de discussie rondom het Woonbedrijf,’ aldus raadslid Leo Gelderland.

De commissie concludeert dat door de politieke impasse echte keuzes niet kunnen worden gemaakt. ‘Dat kan je uiteindelijk de kop kosten. Het tast de bestuurskracht aan,’ aldus Klitsie. Ook de samenwerking met de andere gemeenten staat zo onder druk.

Herindelingsopdracht

CDA’er Ebco Vriend vreest dat het oordeel een stap richting herindeling is. Klitsie benadrukt dat hij daar niet op uit is. Integendeel. Westvoorne heeft de zaken nu goed voor elkaar. ‘De raad moet wel gaan nadenken over de toekomst. Wat voor gemeente wil je zijn? Wat is wel en niet belangrijk?’