Natuurinformatieroute

Over de duinentop tussen de Eerste en de Tweede Slag in Rockanje komt een natuurinformatieroute.

Bezoekers moeten zo worden gewezen op de unieke natuur in Voornes Duin. De gemeente heeft sinds dit jaar het beheer over het terrein. De parkeerplaatsen zijn dit jaar onder handen genomen. Nu zijn de duinen aan de beurt. Het ontbreekt op dit moment aan goede informatievoorziening over de natuurlijke waarden en er zijn geen uitgezette wandelroutes door het duingebied. ‘Niet alleen het badstrand verdient de aandacht, maar zeker ook wat daarachter ligt,’ aldus wethouder Paméla Blok (Gemeentebelangen Westvoorne). De gemeente wil de bezoekers met bebording informeren over de unieke natuur in het gemeenteduin en het belang van de bescherming daarvan. De borden gaan in combinatie met digitale informatie. Blok: ‘dat sluit waar mooi aan bij de Wifi op het strand.’ De gemeente trekt 10.000 euro uit voor de natuurinformatieroute.