Natuurmonumenten weerlegt beschuldigingen TOPVoorne

Oostvoorne – Natuurmonumenten vindt niet dat ze ‘regentesk handelen en oude afspraken gebruiken om goede ontwikkelingen te belemmeren’.  TOPVoorne verzocht het bestuur om het standpunt over de strandhuisjes in Rockanje te heroverwegen. De vereniging is dit geenszins plan.

 

Maatschappelijke ontwikkelingen

Uit een onafhankelijk onderzoek bleek dat Natuurmonumenten toeziet op de bescherming van het badstrand in Rockanje. De vereniging bewaakt de servituten (bepalingen) die de vroegere eigenaar, James van Hoey Smith, bij de verkoop meegaf. Natuurmonumenten vindt dat de strandhuisjes hiermee in strijd zijn. TOPVoorne concludeert dat ze ‘met een enkele pennenstreek en gebaseerd op een gedateerd servituut de toekomst van toeristisch-recreatief ondernemend Rockanje bepalen.’ Directeur Natuurbeheer Teo Wams van Natuurmonumenten benadrukt in zijn schriftelijke reactie de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep. ‘Van Hoey Smith had toen al een scherp oog voor het feit dat de maatschappij en de omstandigheden altijd aan verandering onderhevig zijn en dat de opvatting van de gemeente en Natuurmonumenten als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen uit elkaar zouden gaan lopen.’ Het gemeentebestuur gaat echter niet in hoger beroep.

 

Einde verblijfsrecreatie

TOPVoorne verwijt Natuurmonumenten ‘passiviteit en erg laat reageren’; hun betrokkenheid bij het badstrand was een aantal jaren geleden bij het opstellen van de gemeentelijke recreatienota al duidelijk. Teo Wams stelt echter dat de gemeente primair verantwoordelijk is voor de beperkingen hierop. Het dagelijks bestuur had in een vroeg stadium moeten nagaan of er servituten op rusten.  Ook uit het onafhankelijk rapport van BING blijkt dat hen niets te verwijten valt.

De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne staat achter Natuurmonumenten. Secretaris Joop Braat: ‘het niet doorgaan van de plannen met de strandhuisjes betekent niet het einde van de (verblijfs)recreatie in de gemeente Westvoorne. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om te zoeken naar de uitbreiding en verbetering van recreatieve voorzieningen zonder dat het natuurlijk karakter van bos, duinen en strand verloren gaat.’

 

Rogier van der Sande

De belangenbehartiger van de vrijetijdssector verwacht opnieuw problemen met Natuurmonumenten. ‘Zo kunnen we al onze toekomstige plannen wel aan de wilgen hangen op het eiland.’ Volgens TOPVoorne beloofde de Provincie ruim tien jaar geleden tijdens het opstellen van het Masterplan Recreatie en Toerisme een onderzoek in te stellen naar de vele servituten in Westvoorne, maar is die belofte nooit nagekomen. Gedeputeerde Rogier van der Sande (VVD) spreekt op woensdag 25 april tijdens hun symposium. TOPVoorne hoopt dat hij het servitutenonderzoek dan oppikt. Natuurmonumenten heeft daarnaast de gemeente Westvoorne om een kaart gevraagd waarin alle rechten en verplichtingen op de gemeentelijke gronden duidelijk zijn.