Nieuw besluit kolencentrales

De provincie Zuid-Holland moet zich opnieuw buigen over de gevolgen van twee kolencentrales op de Maasvlakte op natuurgebieden. De Raad van State deed vorige week deze uitspraak in de zaak die Greenpeace, Natuur & Milieu en Vereniging Verontruste Burgers van Voorne hadden aangespannen.

In mei 2011 oordeelde de hoogste bestuursrechter van het land al dat het provinciebestuur een nieuw besluit moest nemen op de bezwaren van de organisaties. Bijna een jaar later verklaarde het provinciebestuur die wederom ongegrond. De Raad van State vindt echter dat de Provincie onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat de omliggende natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebied Voornes Duin, worden beschermd.

GDF Suez bouwt een nieuwe elektriciteitscentrale met een capaciteit van 750 megawatt. E.ON breidt de productie van de bestaande centrale uit met een extra productie eenheid van 1100 megawatt. Beide centrales wekken elektriciteit op door het verstoken van kolen en biomassa. GDF Suez en E.ON moeten daarom beschikken over een natuurvergunning.

De uitspraak betekent niet dat de bouw moet worden stilgelegd. De milieuorganisaties roepen de bedrijven op de centrale niet in gebruik te stellen, zolang de vergunning op losse schroeven staat. ‘Als deze kolencentrales daadwerkelijk worden geschrapt, scheelt dat jaarlijks vijf procent van onze CO2-uitstoot en blijven ons tientallen vroegtijdige overlijdens bespaard door hart- en longziekten,’ stelt Greenpeace.