Nieuw coalitieakkoord Rozenburg

Rozenburg – De nieuwe Rozenburgse coalitie wil de relatie met de burger versterken. Dit is één van de zeven speerpunten van het coalitieakkoord dat de deelraad op 8 maart moet vaststellen.

In augustus 2011 klapte de coalitie Inwonerspartij Rozenburg (IPR), VVD en PvdA. Hierna bereikten Gemeentebelangen Rozenburg (GBR), CDA, PvdA en IPR/Goudriaan-Oosterlee een akkoord. Op 23 september ondertekenden ze het speerpuntenprogramma. Het voorliggende coalitieprogramma bevat de uitgewerkte punten en is aangevuld met nadere afspraken.

Rotterdam en de deelgemeenten hebben en krijgen te maken met bezuinigingen. De nieuwe coalitie vindt het belangrijk om financiële zaken per project inzichtelijk te maken. Dit schept duidelijkheid aan zowel de inwoners als aan Rotterdam. Het deelgemeentebestuur wil voortvarend aan de slag gaan met gestagneerde plannen: het Multifunctioneel Centrum, het Raadhuisplein en de buitenruimte en het groen. Ook burgerparticipatie moet verbeteren door bijvoorbeeld een spreekuur van het dagelijks bestuur, een klantvriendelijkere website en wijkbezoeken. Voor de zomer komen er nog een wijkbeleid en evenementenbeleid. Andere punten waar het bestuur aan werkt zijn de accommodaties, bouwactiviteiten, industrieterrein de Pothof en de toekomst van de deelgemeente.

De commissie VROM, Algemeen Bestuur en Veiligheid (VAV) bespreekt op donderdag 16 februari het coalitieakkoord.