Nieuwbouw tegenover Bedevaartskerk

De sloophamer gaat voor oud en nieuw in het voormalig café ‘Het huis der twee getuigen’. Het ziet er niet naar uit dat er aan De Rik in Brielle binnenkort al woningen staan.

De eigenaar, ABB Ontwikkeling b.v., verkent eerst de woningmarkt. Door de economische recessie is ook de haalbaarheid van dit project onzeker. ABB denkt aan drie soorten verschillende woningen: 15 goedkope rijwoningen, 20 tot 25 betaalbare rijwoningen tot 300.000 euro en 10 tot 15 dure woningen tot 450.000 euro. Waarschijnlijk vindt de bouw in fasen plaats.

In oktober heeft de voltallige gemeenteraad besloten om nieuwbouw van woningen voor mensen met een inkomen tussen de 33.000 en 45.000 euro te bevorderen. Deze groep krijgt  steeds moeilijker een huurwoning en kan moeilijk een huis kopen. Oppositiepartij SP drong er in  de commissievergadering Grondgebied nogmaals op aan om hier in dit plan rekening mee te houden.

In juli brandde het voormalig café “Het huis der twee getuigen”, tegenover de Bedevaartskerk, af. De naam refereert aan de ophanging van de martelaren van Gorcum in 1572 door de watergeuzen. Het is de plaats waar ooit twee getuigen van de moorden woonden. ‘Historisch gezien is deze locatie natuurlijk interessant. Misschien kan met de naam van het complex hiermee rekening worden gehouden,’ benadrukte fractievoorzitter Tijmen Zaal (OLP). Wethouder Klaas Schipper  (VVD) nam zijn opmerking mee. Hij gaf aan dat ‘de namen van enkele opgehangen ‘monniken‘ helaas al zijn uitgegeven’.  Zo zijn de Lenaert Vechelstraat en Nicolaas Pieckstraat naar hen vernoemd.