Nieuwe boerderij in nieuw natuurgebied

Fietsers en wandelaars genieten volop van het nieuwe natuurgebied de Strypse Wetering. De politieke besluitvorming over het stuk polder tussen Rockanje en Tinte gaat door. Enkele omwonenden en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne hebben bezwaar tegen de komst van een boerderij aan de aangrenzende Lodderlandsedijk.

Agrariër Leen Noordermeer heeft een bedrijf aan de Verlengde Lodderlandsedijk in Rockanje. Dit zou niet meer levensvatbaar zijn. Een bedrijfsverplaatsing biedt hem mogelijkheden voor de toekomst. Ook een meerderheid van de gemeenteraad denkt hier zo over. Onlangs hebben burgemeester De Jong van Westvoorne (namens de gemeente) en Noordermeer al een overeenkomst over hun wederzijdse rechten en verplichtingen ondertekend.

Afgesproken is dat aan de Lodderlandsedijk een bouwvlak van één hectare voor onder andere de  bedrijfsbebouwing en  de bedrijfswoning komt. Noordermeer moet er op zijn beurt voor zorgen dat de  boerderij door middel van beplanting landschappelijk wordt ingepast. Hij betaalt bovendien een bedrag van iets meer dan 50.000 euro voor het wijzigingen van het bestemmingsplan. Voor de eventuele planschade is hij verantwoordelijk. Op de bedrijfslocatie aan de Verlengde Lodderlandsedijk komt een woonbestemming.

In september krijgen de raadsleden naar verwachting het voorontwerpbestemmingsplan gepresenteerd. Daarna kan nog officieel bezwaar worden aangetekend.