Nieuwe brede scholen in dorpscentra

De nieuwe basisscholen moeten komen op de locatie van De Zonnebloem aan het Kolpapad in Rockanje en de Mildenburgschool aan de Mildenburglaan in Oostvoorne. Het dagelijks bestuur wil brede scholen die zo dicht mogelijk bij de dorpscentra liggen.

De huidige basisschoolgebouwen zijn verouderd en niet berekend op de terugloop van het aantal leerlingen. Nieuwe brede scholen in de twee centra moeten ook bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. In de brede school kunnen naast de basisscholen voorzieningen voor alle inwoners, zoals de bibliotheek, muziekschool en het jongerenwerk. Ook het sport en cultureel centrum De Merel krijgt een plek in de brede school in Rockanje. Het dagelijks bestuur geeft hier de voorkeur aan boven een verbouwing. Het gebouw aan de Dwarsweg wordt net als het oude schoolgebouw van de Hoeksteen gesloopt en gaat plaatsmaken voor woningbouw.  Op de locaties van CNS De Nieuwe Weg, De Driehoek en Het Overbos moeten ook woningen komen.

Het dagelijks bestuur wil de plannen voor de brede scholen verder uitwerken. Woensdag 4 februari bespreekt de politiek het voorstel.