Nieuwe coalitie Brielle: ‘op oude voet verder’

De ‘prettige samenwerking’ tussen VVD, CDA en D66 krijgt de komende vier jaar een vervolg. André Schoon (VVD), Wilbert Borgonjen en Dick Verbeek (D66) tekenden donderdag in de burgemeesterskamer aan het Slagveld het coalitieakkoord 2014-2018.

Decentralisaties uitdaging

Brielle heeft als laatste gemeente op het eiland een coalitie, waarin de SP als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen buiten blijft. De drie coalitiepartijen hebben altijd goed samengewerkt en willen samen – en als zelfstandig Brielle – verder. Dat straalt het akkoord uit. Op het eerste gezicht lijkt er weinig te gaan veranderden. De partijen houden zelfs dezelfde portefeuilleverdeling. Alleen met een nieuw gezicht: André Schoon neemt de plaats in van Klaas Schipper.

Toch worden de komende jaren anders. In Brielle is de afgelopen periode veel gebeurd: de verhuizing  en uitbreiding van de basisscholen en middelbare scholen, de aanleg van het sportpark, de vernieuwing van het museum en de bouw van een accommodatie in Vierpolders. ‘Vier jaar geleden stonden er nog een aantal grote projecten op stapel. Die zijn afgerond of bevinden zich in een afrondende fase,’ concludeert wethouder Wilbert Borgonjen (CDA). Nu wachten hem nieuwe uitdagingen. Het akkoord waar wekenlang aan gewerkt is, heeft de titel ‘Sociaal en Verantwoord’. Dat is precies waar het de komende jaren om gaat. De grootste uitdaging ligt bij de decentralisaties. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Brielle wil de zorg op een hoog niveau houden. ‘Dat doen we sociaal, maar ook financieel verantwoord,’ stellen VVD, CDA en D66. ‘We hebben minder te besteden,’ verklaart Borgonjen. De rol van mantelzorgers en vrijwilligers neemt toe. Hij wil zorgpartners om de tafel met om te kijken hoe de zorg goed en efficiënt kan. Tijdens het lijsttrekkersdebat in maart gaven alle partijen, behalve de VVD, aan eventueel de reserves aan te snijden. Voor de CDA-wethouder is dit voorlopig niet aan de orde. Hij wil de zorg financieren met de middelen vanuit het Rijk.

 

Kleine kernen

De gemeente Brielle heeft in de binnenstad een aantal panden in bezit die in de verkoop gaan. Niet alleen openbare gebouwen, zoals de rechtbank, maar ook woonhuizen. De woningen zijn tijdens de verkoop van het Woonbedrijf in 2006 niet verkocht aan Vestia. Het bestuur maakt een inventarisatie welke moeten worden verkocht. ‘We hebben er niets aan om een woning te bezitten,’ vindt Borgonjen.

Het dagelijks bestuur wil de kleine kernen Vierpolders en Zwartewaal leefbaar houden. Ze stellen met de inwoners een visie- en leefbaarheidsplan op. Daarin staat hoe de dorpen er over tien jaar uitzien. CDA’er Borgonjen weet nog niet hoe hij de bevolking hierbij betrekt. Hij denkt niet automatisch aan een traditionele inwonersavond waarin iedereen zijn of haar zegje mag doen. ‘Want de social media heeft inmiddels ook deze dorpen bereikt.’