Nieuwe functies de Sjoel

Het Vluchtelingenwerk en de stadsgalerie verhuizen begin volgend jaar naar de Sjoel aan de Turkade in Brielle. Alle partijen zien de nieuwe locatie zitten.

De verhuizing van de stadsgalerie vindt ‘noodgedwongen’ plaats. In het vernieuwde Historisch Museum Den Briel aan de Markt is geen plaats meer. Momenteel wordt het museum heringericht en gaat pas eind maart 2012 weer open. De Sjoel is blij met de komst van de minimaal acht tentoonstellingen per jaar van de Kunstkring Voorne. Het bestuur wil de kunst aangrijpen om één dag langer in de week op te gaan; vier in plaats van drie dagen.

VluchtelingenWerk beschikt nu nog over een eigen pand aan de Lijnbaan in Brielle. De vereniging gebruikt dit slechts twee keer per week voor een middagspreekuur, taalcoaches en begeleidingsgesprekken. Straks kunnen in de grote zaal van de Sjoel ook grote activiteiten worden georganiseerd. Voor dat laatste moet VluchtelingenWerk tot op heden uitwijken naar een andere ruimte.