Nieuwe leningen

Westvoornaars kunnen voor het kopen en het verbouwen van een woning aankloppen bij de gemeente. Ze kunnen rekenen op financiële steun.

Westvoornaars die voor het eerst een huis in de gemeente willen kopen kunnen een beroep doen op de starterslening. Ook voor scholieren of studenten die voor hun studietijd hier woonden en binnen drie jaar na beëdiging van hun opleiding willen terugkeren geldt de regeling. De starterslening bestond al langer. Daarnaast wordt voor de Westvoornaars de blijverslening geïntroduceerd. Inwoners die hun woning levensloopbestendig willen maken kunnen deze lening aanvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de realisatie van een slaapkamer op de begane grond, het verbreden van de deuren en aanpassing van de badkamer of keuken. De derde lening is de duurzaamheidslening, die moet eigenaren stimuleren energiebesparende maatregelen aan de eigen woning te treffen. Het gaat om onder meer een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen en isolatie. Ze kunnen een lening van maximaal 25.000 euro aanvragen.