Nieuwe schoolgebouwen Oostvoorne en Rockanje

Wethouder Bert van der Meij (PW) vindt twee nieuwe brede scholen noodzakelijk. De huidige basisscholen zijn verouderd en niet berekend op de terugloop van het aantal leerlingen.

Nu zijn er nog 1.091 basisschoolleerlingen in Westvoorne. De krimp is merkbaar. Tintestein is deze zomer al gesloten en de Zonnebloem en Hoeksteen in Rockanje zijn samengegaan. Een aantal lokalen binnen de schoolgebouwen staat al leeg. Het aantal loopt  in 2020 terug tot 949. De verwachtingen voor 2025 zijn nog minder rooskleurig: 883. Peuterspeelzalen zien de gemeentelijke subsidie dalen omdat er minder kinderen zijn. Daarentegen blijven de vaste lasten stijgen, zoals voor personeel en huisvesting. Voor 2020 moeten er wat betreft het dagelijks bestuur twee nieuwe schoolgebouwen komen. Nieuwe schoolgebouwen kunnen ook een aantrekkingskracht hebben op nieuwe dorpsbewoners.

Het dagelijks bestuur wil in de brede school in Rockanje twee basisscholen huisvesten, één

openbare en één bijzondere. Daarbij komt een kinderopvang. De nieuwbouw moet komen op de locatie van de Zonnebloem of Hoeksteen. In de brede school in Oostvoorne komen drie basisscholen, één openbare, één bijzondere en één Jenaplanschool, en kinderopvang. Als locaties zijn De Driehoek, de Mildenburgschool en de Molenweg in beeld.

Niet iedereen staat te springen om de nieuwe gebouwen. ‘Kapitaalvernietiging,’ stelt fractievoorzitter Ebco Vriend (CDA). Hij doelt op de verbouwing van de scholen in 2008. Ook Bert Heijndijk (GBW) reageerde eerder verrast. ‘In de vorige periode was er nog geen geld beschikbaar voor een nieuwe brede school. Nu wordt er ineens 25.000 euro alleen al aan een onderzoek besteed.’

Volgend jaar moet de gemeenteraad een besluit nemen over de nieuwe brede scholen. Morgen – donderdag 9 oktober – bespreekt de Westvoornse politiek de plannen.