Nieuwe vergaderstructuur

Westvoorne – De gemeente Westvoorne heeft per 1 januari  een andere vergaderstructuur. Een keer per drie weken is er op dinsdag een commissievergadering (informatieronde). Daarin worden de raadsleden per onderwerp geïnformeerd.

Twee weken daarna is de gemeenteraadsvergadering, die bestaat uit een discussiegedeelte en een deel waarin besluiten worden genomen.  

Westvoorne is de eerste Voornse gemeente die overgaat op een driewekelijkse vergadercyclus. Op Putten werkt Bernisse hier al mee. Deze structuur heeft ook als voorbeeld gediend. De verandering moet de vergaderdruk verminderen en tijd vrijmaken voor direct contact tussen bestuur en burgers. Voorheen waren er eerst drie afzonderlijke commissievergaderingen. Aan het eind van de maand kwam de gemeenteraad bijeen.

Alleen de gemeenteraadsvergaderingen zijn live via het internet te volgen.