Nieuwe Wmo-adviesraad Rozenburg

Rozenburg – De deelgemeente Rozenburg krijgt waarschijnlijk een Wmo-adviesraad.

Dit adviesorgaan gaat het dagelijks bestuur adviseren over zaken met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De adviezen over de Wmo beperken zich tot de bevoegdheden die de deelgemeenten van Rotterdam op dit terrein hebben. Hiertoe behoren onder andere het bevorderen van sociale samenhang in wijken, de hulp bij opvoeding en de ondersteuning van vrijwilligers. Om het democratisch gehalte van de adviesraad te waarborgen wordt er gedacht aan een samenstelling die een afspiegeling is van de diverse doelgroepen die onder de Wmo vallen, zoals jongeren, ouderen en gehandicapten. De leden krijgen geen vergoeding voor hun werk. Enkele politieke fracties pleiten voor een (jaarlijkse) evaluatie van hun werkzaamheden.

Toen Rozenburg nog een zelfstandige gemeente was, was er al een Wmo-adviesraad.  Die adviseerde de gemeente toen ook over zaken die me het beleid en de uitvoering van de Wmo te maken hebben.  Door de fusie met Rotterdam kwam deze raad echter te vervallen.  

Deelgemeenten zijn niet verplicht een Wmo-adviesraad in te stellen. De meeste hebben enkel een Seniorenraad. Morgen – donderdag 14 april –neemt de deelgemeenteraad een besluit.