Nieuwe Wmo-raad

Brielle krijgt per 1 januari 2014 een nieuwe Wmo-raad. De Brielse politieke partijen wil niet dat alleen managers en hoogleraren daarin zitting gaan nemen.

De onderlinge verhoudingen binnen de huidige Wmo-raad zijn zodanig verstoord dat doorgaan geen optie is. Er zijn twee groepen ontstaan en daardoor werd het brengen van goede adviezen onmogelijk. Het dagelijks bestuur van de geuzenstad kiest na een extern onderzoek voor een andere vorm en samenstelling. De nieuwe leden worden niet langer als vertegenwoordiger van een bepaalde doelgroep of belangenorganisatie aangesteld, maar op basis van competenties en kennis geworven.

De huidige raad houdt op 1 oktober officieel op te bestaan. Binnenkort start de sollicitatieprocedure voor de nieuwe. De partijen SP, OLP en PvdA roepen het dagelijks bestuur op om ook mensen van de werkvloer en cliënten aan te stellen. ,,Anders zitten we straks met alleen maar hoogleraren aan tafel die allemaal expert zijn, maar niet meer weten wat er op de werkvloer gebeurt,’’ waarschuwt PvdA-fractievoorzitter Bert van Ravenhorst.

Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) heeft het liefst een combinatie van beiden. Adviseurs die adviezen kunnen opschrijven en weten wat er op de werkvloer speelt. Ook de huidige leden van de WMO-raad mogen van hem solliciteren. ,,Het is niet de bedoeling om het conflict via de achterdeur in de nieuwe raad weer binnen te halen,’’ benadrukt de wethouder.