Nieuwe zorgstructuur Westvoorne

 ‘Veel grote gemeenten zijn jaloers op ons’ 

Op 1 januari 2014 is Westvoorne overgegaan tot een nieuwe zorgstructuur. Inwoners kunnen nu terecht bij zorgregisseur Winnie van Wijk als ze ergens mee zitten op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomen. Zij en maatschappelijk werker Aad van Driel staan voor iedereen klaar.

Zorgregisseur

De verantwoordelijkheid voor de zorg komt steeds meer bij gemeenten te liggen. De jeugdzorg wordt vanaf 2015 gedecentraliseerd en taken vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gedecentraliseerd. Tevens wordt op het gebied van sociale zaken de Participatiewet ingevoerd. De gemeente hebben niet meer hoofdzakelijk een zorgtaak, maar hebben de taak om te zorgen dat er zaken mogelijk worden gemaakt. Mensen moeten dus uitgaan van hun eigen kracht. Meer zelf doen en minder op de overheid leunen. Voor Westvoorne was het de afgelopen jaren de vraag: hoe gaan we dit allemaal met de middelen die we tot onze beschikking krijgen inrichten? Binnen de ambtelijke organisatie hebben dit jaar veel veranderingen plaatsgevonden. Wat merkt de burger hiervan? Met wie hebben zij vanaf dit jaar te maken als ze vragen hebben of hulp nodig hebben? Centraal persoon in de gemeente Westvoorne is Winnie van Wijk. Zij is sinds 1 januari aan het werk als zorgregisseur.

Escalatie voorkomen

Van Wijk is alles behalve een nieuwkomer. Al ruim dertig jaar werkt ze in de regio, als wijkverpleegkundige, later bij de Catharina Stichting en als Wmo-indicatiesteller bij de gemeente. Die bekendheid met de inwoners en organisaties is een voordeel, want de zorgregisseur heeft een coördinerende functie. Voorheen liep een melding van een individu of gezin met problemen altijd via één van de officiële instanties, zoals de GGD, politie en scholen. De zorgpartners kwamen om de zes weken bij elkaar om zaken te bespreken. Daarna konden zij, vaak pas weken later, maatregelen treffen. De officiële instanties melden nog steeds problemen, maar nu schiet de zorgregisseur meteen te hulp. ‘Als ik bijvoorbeeld een melding krijg van het Woonbedrijf over een vervuilende man, dan ga ik direct naar hem toe en kijk wat voor hulp hij nodig heeft,’ aldus Van Wijk. Die snelheid heeft volgens wethouder Nico Groenewegen (CDA) voordelen. ‘Dat kan de escalatie van een probleem voorkomen.’ Ook nazorg speelt een rol bij het nieuwe welzijnswerk. ‘Soms zie je dat mensen na zes maanden terugvallen in hun gedrag. Ik blijf ze daarom volgen,’ legt Van Wijk uit. Zij kijkt bovendien naar de eigen kracht van burgers. Wat kunnen zij nog en wanneer kunnen familie of bekenden helpen?

Financiële problemen

De economische crisis laat ook zijn sporen in Westvoorne na. Driekwart van de mensen die maatschappelijk werker Aad van Driel helpt, heeft financiële problemen. Hij kijkt eerst naar hoe hoog de schulden zijn, wat de inkomsten en de uitgaven zijn en of er een bewindvoerder moet komen of dat de mensen hun zaken nog in eigen beheer kunnen uitvoeren. ‘Mensen zien soms niet wat ze allemaal uitgeven. Met veel simpele tips en adviezen kan ik ze al aardig op weg helpen.’ Zijn functie is sinds 1 januari eveneens veranderd. Van Driel is officieel nog in dienst van Careyn, maar werkt net als de zorgregisseur in het gemeentehuis. Ze maken deel uit van het team Werk, Inkomen, Service. Ook het Woonbedrijf en medewerker leerplicht zit in hetzelfde gebouw. Wethouder Groenewegen denkt dat het een groot voordeel is dat de lijnen hier erg kort zijn. Dan hoef je niet altijd het wekelijks overleg met het teamhoofd te gebruiken om zaken te bespreken. Het beeld dat kleine gemeenten de nieuwe zorgtaken niet kunnen uitvoeren, is volgens de wethouder totaal verkeerd. ‘Veel grote gemeenten zijn hier jaloers op.’

Vrijwillige basis

Hulpverlening gebeurt altijd op vrijwillige basis. Van Wijk en Van Driel benadrukken dat het erg belangrijk is dat mensen met problemen om hulp vragen. In Westvoorne heerst een grotere schroom dan in Hellevoetsluis en Rozenburg om die stap te zetten. ‘Mensen hechten grote waarde aan zelfstandigheid en privacy. Helaas trekken ze vaak pas aan de bel als het al te laat is,’ besluit Van Wijk.

IN KADER

Contact opnemen

Westvoornaars die vragen hebben of hulp nodig hebben op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomen kunnen contact opnemen met de zorgregisseur of maatschappelijk werker. Zij kunnen bellen naar het algemeen telefoonnummer van de gemeente of zich melden bij het ServicePunt in het gemeentehuis. De privacy wordt hierbij in acht genomen. Het melden van de vraag of het probleem aan de telefoniste of de baliemedewerker hoeft om die reden niet. Vraag alleen naar Winnie van Wijk of Aad van Driel. Ook inwoners die zich zorgen maken om medeburgers kunnen bij de twee terecht.