Nieuwjaarsreceptie

Oostvoorne – Burgemeester Peter de Jong heeft de Ereprijs Westvoorne uitgereikt aan Oostvoornaar Ad Swank. Hij zet zich al sinds jaar en dag in voor de gemeenschap.

Sinds 1983 is Swank zeer actief voor de stichting Culturele Evenementen Oostvoorne. Daarnaast is hij betrokken geweest bij het realiseren van een aantal historische dorpsboekjes en het carillon in de dorpskerk. Tevens is hij sinds 1973 bestuurslid van de Oostvoornse Zakenliedenvereniging en is hij ook lange tijd actief geweest bij de vrijwillige brandweer.

De gemeente Westvoorne vond het tijd om de juwelier uit Oostvoorne nu eens zelf een mooi sieraad te geven. De gemeentelijke onderscheiding is een zilveren penning. Het ontwerp en de creatie zijn van edelsmid Mirjam Bentvelzen.

Nieuwjaarstoespraak

De uitreiking van de Ereprijs Westvoorne vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het cultureel centrum De Man in Oostvoorne. Burgemeester De Jong besprak traditiegetrouw het afgelopen jaar en keek vooruit op het komende. 2015 was bestuurlijk gezien het jaar van de coalitiewissel. ‘Goed voor het imago van het bestuur is zoiets in zijn algemeenheid nooit. Willen wij als kleinste gemeente in de regio Rijnmond daadkracht tonen en invloed hebben, dan is eendracht een betere basis. 2016 biedt nieuwe kansen. En om kans te maken, moet je wel kansen zien.’

Burgemeester De Jong ging in op het thema vluchtelingen. Ook in zijn gemeente is dat onderwerp aan de orde geweest. Hij is het met zijn collega uit Amsterdam Eberhard van der Laan eens dat alle gemeenten daaraan hun steen moeten bijdragen. ‘Het kan niet zo zijn dat er één gemeente in Nederland is die, als een Gallisch dorpje, zegt: laten de collega-gemeenten het maar oplossen. Ook Westvoorne helpt mee, op een schaal die we aankunnen.’

De burgemeester maak zich over de aanrijtijden van de ambulances. Hij wacht nog op de analyse en het onderzoek dat daarnaar plaatsvindt. Eén ding is volgens hem duidelijk. ‘Er lijkt sprake te zijn van een structurele toename van het aantal spoed-ambulanceritten.’ En ik ondersteun de directeur van de veiligheidsregio in zijn queeste richting minister en zorgverzekeraar. Wie denkt dat je een toename van 15 procent kunt opvangen met hetzelfde materieel, gelooft waarschijnlijk ook dat wij het WK-voetbal in 2018 gaan winnen.’

De versterking van Toerisme en Recreatie is niet iets wat alleen Westvoorne aangaat. Dat is een gemeenschappelijke zaak van Voorne-Putten, als blauwgroene voortuin van Rijnmond. De nieuwe marketingorganisatie OP Voorne-Putten is hierbij van belang. Het komende jaar moeten er concretere stappen worden gezet. ‘Wij moeten ons de komende jaren niet alleen richten op meer bekendheid in Rijnmond of de Metropoolregio, maar in heel Nederland en ook Duitsland, België en Engeland. Voorne-Putten heeft alles te bieden en het is zaak te zorgen dat de mensen dáár dat weten.’