Nieuwjaarsrecepties Voorne en Rozenburg

Vorige week hielden de besturen van Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en Rozenburg hun nieuwjaarsrecepties. De burgemeesters en voorzitter van de deelgemeente blikten terug op 2010 en bespraken hun plannen en verwachtingen voor 2011.

 

Brielle

Burgemeester Van Viegen sprak: ‘de gevolgen van de economische crisis zijn te merken. Woningbouwprojecten lopen vertraging op, de verkoop van woningen stagneert en ondernemers hebben moeite met hun financiering. Ook de gemeente heeft rekening te houden met minder financiële middelen. Des te meer een reden om te werken aan de versterking van onze lokale en regionale economie’. ‘De BIZ gaat wellis waar niet door, maar velen van u hebben laten weten niet bij de pakken neer te zitten en gezamenlijk te zoeken naar nieuwe wegen om het citymanagement vorm te geven’, vervolgde zij.

 

Hellevoetsluis

Tijdens de nieuwjaarsreceptie vond de uitreiking van het boek ’50 Jaar Hellevoetsluis’ plaats. Burgemeester Kleijwegt overhandigde vorige week maandag het eerste exemplaar aan historicus Bob Benschop, journalist Leo Blok en uitgever Wim Fortuin. Zij hebben deze uitgave mogelijk gemaakt. Het boek is de bundeling van gebeurtenissen van de laatste 50 jaar die in het weekblad Groot Hellevoet zijn verschenen. De overhandiging vormde de afsluiting van het jubileumjaar 2010. Daarin vierde de gemeente Hellevoetsluis het 50-jarig bestaan.

 

Westvoorne

‘De gevolgen van de wijze waarop de coalitieonderhandelingen verliepen hebben lang een negatief stempel op de politiek gedrukt. En nog. Het is niet aan mij om daarover in het openbaar een oordeel te vellen. Het is gelukkig de politiek die aangeeft dat veranderingen en verbeteringen noodzakelijk zijn’, aldus burgemeester De Jong. ‘De nieuwe manier van vergaderen geeft meer ruimte voor invloed vanuit de samenleving en tevens meer ruimte voor het voeren van politieke debatten. De raad zoekt naar wegen om het contact met de inwoners te verstevigen en zijn rol als beleidsbepaler te verstevigen’.

 

Rozenburg

‘Zowel in Rozenburg als in Rotterdam is het herindelingproces zwaar onderschat. Dat hebben we sinds 18 maart 2010 geweten. Tot op de dag van vandaag’, zei voorzitter De Sutter. ‘Het dagelijks bestuur komt handen en voeten tekort om de gemaakte afspraken in Rotterdam uitgevoerd te krijgen. Het krachtig rukken aan het slot van de Rotterdamse schatkist wordt niet altijd op prijs gesteld door het College van Rotterdam. Wij als deelraad en als dagelijks bestuur kunnen de houding van de centrale stad wanneer het gaat om de financiën en de IFR gelden van onze deelgemeente niet aan inwoners uitleggen’.