Nieuwjaarstoespraak 2017

Burgemeester Peter de Jong hield zijn traditionele nieuwjaarstoespraak. Vaste prik is om iets te zeggen over het verloop van Oud en Nieuw.

Het is in Westvoorne vooral een gezellig feest geweest. Zoals het hoort. De schadepost aan zaken in de openbare ruimte is de laagste in jaren: 1000 euro aan materieel.

De burgemeester heeft het betrekken van burgers hoog in het vaandel staan. Het dagelijks bestuur is gestart met het project Samen Doen. De ideeën hebben zij gepresenteerd tijdens de druk bezochte inspiratiebijeenkomsten in januari en maart. De gemeente, als initiator en organisator van Samen Doen, heeft de initiatiefnemers ondersteund. En het levert een diversiteit aan initiatieven op. Bij de inrichting van de Stationsweg en het Dorpspark De Ruy hebben ze mogen meedenken. Door inwoners, bedrijven en instellingen zijn verschillende initiatieven bedacht om de leefbaarheid te vergroten.

Het gaat dan om initiatieven als Sneller internet via glasvezel, duurzame energie, ruiterpaden en meer. ‘In mijn ogen is dit democratie zoals het zou moeten.’ Het houdt niet op bij eens in de vier jaar verkiezingen. ‘Stel je daarmee iedereen tevreden? Natuurlijk niet. Maar de wederzijdse betrokkenheid zal groter worden, tussen overheid, inwoner en ondernemer. Het gaat erom elkaar te steunen in mogelijkheden.’

De Jong blikt vooruit op de Tweede Kamervierkiezingen in maart. Het debat roept vooral verwijdering op. ‘Ik hoop dat we aangenaam verrast worden met een terugkeer naar de inhoud en de nuance, maar ik vrees dat de kans groter is dat we in mei het Songfestival gaan winnen.’