Nog geen discussie alternatieve locaties turbines

De gemeente Westvoorne ontkomt niet aan de windmolendiscussie. Het is de vraag of alle turbines komen waar ze gepland staan.

Op de grens tussen Rotterdam en Westvoorne komen mogelijk minder windmolens. De gemeente sprak eerder met de Stadsregio Rotterdam af dat aan de Noordezeeboulevard vijf windmolens mochten komen. Maar Eneco/Nuon concludeert als één van de geïnteresseerde partijen dat er slechts ruimte is voor één turbine. Concurrent De Wolff Nederland Windenergie trekt deze conclusie nog niet en onderzoekt nu de mogelijkheid voor de plaatsing van vier tot vijf windmolens. ‘We voeren daarom nog geen discussie over alternatieve locaties in Westvoorne,’ laat wethouder Erik Mulder (D66) weten.

Ook op een andere locatie op en nabij de Maasvlakte zijn er ontwikkelingen. Eneco en Nuon willen de bestaande zeventien windturbines op de Slufterdam vervangen voor veertien grotere windturbines. Drie daarvan komen op grondgebied van Westvoorne en één op de grens met Rotterdam. De Natuurbeschermingswetvergunning lag tot 15 april ter inzage. Donderdag 24 april is er van 19.00 uur tot 21.30 uur in De Man Oostvoorne een informatiebijeenkomst over het Windpark Slufterdam.