Nog geen extra woning in grote Westvoornse tuinen

ROCKANJE – Eigenaren van grote percelen in de bebouwde kom van Westvoorne kunnen op korte termijn geen extra woning op hun terrein neerzetten. De gemeenteraad vond het collegevoorstel niet goed genoeg om groen licht te kunnen gaan geven.

Drie jaar geleden stelde de gemeenteraad dat een extra woning op een inbreilocatie mogelijk moet worden. Het dagelijks bestuur kwam onlangs met een voorstel voor percelen met een minimaal oppervlakte van 1600 vierkante meter. De nieuwe percelen moesten elk een minimaal oppervlakte van 800 vierkante meter hebben.

Het voorstel leidde tot de nodige kritiek. Zo vond oppositiepartij PvdA dat het hier om grootschalige inbreilocaties ging en niet kleinschalige, zoals de gemeenteraad het oorspronkelijk voor levensloopbestendige woningen voor senioren bedoeld had. Ook de Vereniging Onderdak Westvoorne gaf bij monde van voorzitter Sjoerd Haagsma aan dat oudere inwoners geen behoefte hebben aan een grote tuin, verder weg van de dorpskern.

Alle politieke partijen gaven tijdens de afgelopen raadsvergadering aan wel te willen doorgaan met het ontwikkelen van een voorstel, maar pleitten voor het toepassen van maatwerk voor het verlenen van een bouwvergunning. Per perceel moet er gekeken worden naar de mogelijkheden in plaats van dat er van tevoren een selectief aantal percelen voor in aanmerking komt. Wel moet ook met maatwerk willekeur proberen te worden voorkomen.

Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) komt over enkele maanden met een aangepast voorstel. Hij neemt het mee in de herziening van de Woonvisie Westvoorne.