Ombudsman

Het inloopspreekuur van de gemeentelijke ombudsman heeft veel klachten opgeleverd.

Vorig jaar klaagden slechts vijf Westvoornaars bij de ombudsman. Een gering aantal in vergelijking met andere gemeenten. In de eerste helft van 2015 kwamen tien klachten uit Westvoorne binnen, waarvan zes via het inloopspreekuur. ‘Het inloopuur wordt goed bezocht,’ aldus ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. Volgens haar voorziet het spreekuur duidelijk in de behoefte om zaken dichtbij huis met de ombudsman te bespreken. H et onderwerp van de klachten in Westvoorne wijkt af van die in andere gemeenten. Elders zijn er veel over het sociaal domein. Westvoorne klagen meer mensen over ruimtelijke ordening.

Het spreekuur vindt een keer in de maand plaats op vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur in Cultureel Centrum De Man in Oostvoorne. Inwoners kunnen hier zonder afspraak terecht.