Omgevingsvisie Westvoorne

Het ontwikkelen van nieuwe natuur. Dat is één van de wensen van wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne) voor de komende jaren.

Het aantal agrariërs neemt de komende jaren steeds verder af. ‘Het zou mooi zijn als we die vrijkomende ruimte voor natuur gebruiken,’ stelt Van der Meij. De gemeente kan en wil zelf geen natuurgebieden ontwikkelen. En natuurorganisaties als Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap hebben het al moeilijk om hun eigen gebieden te onderhouden. Het dagelijks bestuur van Westvoorne heeft een oplossing bedacht: landgoederen. De eigenaren van terreinen van minimaal 5 hectare kunnen hun grond openstellen voor het publiek. In ruil daarvoor mogen ze één of twee woningen bouwen. Van der Meij: ‘we willen geen huizen bouwen, maar nieuwe natuur ontwikkelen.’

Wandelroute

De natuurontwikkeling is één van de ideeën voor de omgevingsvisie voor Westvoorne. Deze nieuwe visie stippelt de grote lijnen uit voor het grondgebied van Westvoorne voor de komende tien jaren. In welke gebieden willen we welke ontwikkelingen? Aantrekkelijke delen van het buitengebied kunnen hierin ook extra worden beschermd. ‘Het mooie wat je hebt moet je behouden,’ aldus Van der Meij. Een persoonlijke wens van de wethouder is één wandelroute van de Eerste Slag in Rockanje naar Brielle. Hij is met Natuurmonumenten in gesprek om het natuurgebied Meertje de Waal nabij het dorpscentrum van Rockanje (deels) voor het publiek open te stellen. ‘Het is natuurlijk raar dat je daar niet in mag.’

Zonnepanelenpark

Een ander belangrijk punt in de visie is hoe Westvoorne aantrekkelijk blijft voor jongeren. Zij willen betaalbare woningen en voorzieningen. Van der Meij: ‘het moet leuk zijn om hier te wonen.’ Ook vragen over duurzaamheid moeten worden beantwoord. Zo kunnen er alternatieven worden gevonden voor de storende windmolens. Van der Meij: ‘Je kunt denken aan een veld met zonnepanelen nabij Tinte. De panelen kunnen de kassen van duurzame energie voorzien.’

Meedenken

Inwoners krijgen nu de kans om mee te denken. Willen ze deze kant op? Of juist niet? Donderdag 19 maart was de  eerste bijeenkomst over de omgevingsvisie. Woensdag 15 april is de volgende. Daarna volgen themabijeenkomsten over specifieke onderdelen. Voor de zomer is de visie in grote lijnen bekend. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk na het zomerreces een besluit.