Ondernemen in Westvoorne: ‘uitdagingen en kansen’

Het is geen gemakkelijke tijd om ondernemer in Westvoorne te zijn. De markt verandert en de bevolking krimpt en vergrijst. Gemeente en ondernemers trekken steeds meer samen op om problemen te lijf te gaan. tweede supermarkt.

tweede supermarkt. ‘Aan de gemeente ligt het niet.’

Lage omzet

Vooral de middenstand in Rockanje heeft het zwaar. Uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de bestedingen aan dagelijkse boodschappen in eigen dorp wordt gedaan. Winkels zijn verdwenen en de omzet is lager dan gemiddeld in de Randstad. De populaire weekmarkt is zowel een publiekstrekker als een barrière. Iedere vrijdag gaan veel meer mensen naar Rockanje, maar er is daardoor geen plek meer voor vaste terrassen. Wethouder Erik Mulder (D66) noemt de situatie zorgelijk. ‘Rockanje moet aantrekkelijker worden voor consumenten.’ Wat kan hij doen? De gemeente heeft een verzoek bij de Stadsregio liggen om subsidie voor het ‘gezelliger maken’ van het plein. Binnenkort komen er extra parkeerplaatsen achter ‘Zeeman’. Inmiddels ligt er ook een particulier initiatief: de eigenaar van Bruna heeft een vergunning voor een mobiel terras op het plein.

Tweede supermarkt

Heikel punt voor Rockanje is – al jaren – de tweede supermarkt. Dit voorjaar barstte de discussie opnieuw los. Een onderzoeksbureau concludeerde dat het beter is te kiezen voor één supermarkt van moderne omvang. Dat betekent uitbreiding van de PLUS. De politiek wil echter snel een tweede supermarkt om van de badplaats een aantrekkelijker winkelcentrum te maken. Er is sprake van een ‘kooplek’ richting Oostvoorne, Brielle en Hellevoetsluis. Wethouder Mulder staat welwillend tegenover de vestiging van een tweede supermarkt. ‘Aan de gemeente ligt het niet.’ Hij wil de inwoners geen valse hoop geven dat de winkel aan de noordrand er snel staat. De komst hangt af van de (woningbouw)ontwikkelingen op die locatie. Het is nog maar de vraag is of een ondernemer nu bereid is om in een dorp met ruim 6.00 inwoners te investeren.

Terrassen Oostvoorne

Buurdorp Oostvoorne ontbreekt het niet aan sfeer. Aan de Stationsweg zaten de afgelopen zomer de terrassen vaak bomvol. Voorzitter Lex Grootenhuis van het Ondernemers Platform Westvoorne (OPW) prijst de rol van de ondernemers. Zij waren bereid in hun zaak te investeren. Het OPW is sinds 2010 de spreekbuis voor ondernemers richting gemeente. Tachtig bedrijven zijn aangesloten. ‘Juist in deze tijd is het belangrijk dat we samen optrekken,’ stelt Grootenhuis.Het overleg met de gemeente wordt intensiever. Zo was het OPW betrokken bij de totstandkoming van de nota Economisch Beleid. Grootenhuis blijft kritisch. ‘Wat heb je aan plannen als er geen geld beschikbaar is?’ Hij stelt voor een deel van de begroting te stoppen in de lokale economie. De gemeente krijgt dat automatisch terug. Want, ondernemers betalen weer belasting en zorgen voor werkgelegenheid.

Grote borden

In deze moeilijke economische tijd zijn er nog kansen die kunnen worden opgepakt. Westvoorne is de gemeente die het dichtst bij de Tweede Maasvlakte ligt. Een miljardenproject. Belangrijk voor Nederland en het Europese achterland. Het moet voor de mensen die op het nieuwe land gaan werken duidelijk worden dat het hier niet alleen heerlijk recreëren is. ‘Westvoorne heeft huizen in alle prijsklassen,’ geeft Grootenhuis klip en klaar aan. Voor ondersteunende bedrijven, zoals een maritiem advocatenkantoor, is de ligging uitstekend. Binnen een kwartier ben je al op de Maasvlakte. Hoe zorg je dat bedrijven en werknemers zich in Westvoorne vestigen en niet in Brielle of nog verder stranden? Grootenhuis ziet een duidelijke taak voor de gemeente weggelegd. ‘Zet bijvoorbeeld een groot bord langs de afslag naar onze gemeente: ‘kom wonen en werken in Westvoorne!’’

IN KADER

Van plaats 367 naar 1

In 2011 stond Westvoorne op plaats 367 van de lijst van 418 ‘MKB vriendelijkste gemeenten van Nederland’. Het gemeentebestuur wil in 2015 bij de bovenste helft van de ranglijst horen. Sinds 2011 is bedrijfscontactfunctionaris Jos Littel het eerste aanspreekpunt voor bedrijven. Hij helpt bij van alles – van vergunningen tot subsidies. In juni heeft de gemeenteraad de nota Economisch Beleid vastgesteld. Die stippelt de lijn uit voor de komende jaren. De nieuwe insteek lijkt vruchten af te werpen. Westvoorne was in mei de winnaar van het mysterie clientonderzoek onder 37 gemeenten in het gebied van Kamer van Koophandel Rotterdam. Westvoorne scoorde goed op klantvriendelijkheid en deskundigheid.

IN KADER

Pinnepot en Moolhoek

Gemeente en Ondernemers Platform Westvoorne (OPW) steken momenteel extra aandacht in de bedrijventerreinen Pinnepot in Oostvoorne en Moolhoek in Rockanje met het project ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’. In nauwe samenwerking met de ondernemers, de politie en de brandweer wordt een plan van aanpak opgesteld om de terreinen schoner en veiliger te maken. Voor ondernemers zitten er veel voordelen aan dit traject. Zo kunnen ondernemers die op een bedrijventerrein gevestigd zijn met een KVO certificaat korting krijgen op verzekeringen. Ook de leegstand op de Pinnepot ontgaat de gemeente niet.