Ondernemersfonds in najaar

De gemeente Westvoorne onderzoekt de mogelijkheden voor een ondernemersfonds. Alle bedrijven betalen straks mee aan de voorzieningen in hun omgeving.

Nu is slechts een klein deel lid van een winkeliersvereniging of businessclub. Het dagelijks bestuur van de kustgemeente wil ‘freerider-gedrag’ voorkomen en een pot instellen waaruit de voorzieningen, zoals feestverlichting en beveiliging, straks betaald worden. De reguliere bijdrage aan het Ondernemers Platform Westvoorne (OPW) vervalt dan. Gedacht wordt aan een verhoging voor ‘niet-woningen’ van 90 euro per 100.000 euro WOZ-waarde. Het gaat om een proefperiode van drie jaar. De extra inkomsten komen ter beschikking van een stichting die de plannen uitvoert. Een adviesbureau spreekt de komende maanden met belangenorganisaties en houdt bijeenkomsten voor ondernemers. De gemeenteraad moet met de verhoging instemmen.