Ondernemersfonds Westvoorne

In de gemeente Westvoorne komt mogelijk een ondernemersfonds. Alle bedrijven betalen zo mee aan de voorzieningen in hun omgeving.

Nu is slechts een klein deel lid van een winkeliersvereniging of businessclub. Het dagelijks bestuur van de kustgemeente wil ‘freerider-gedrag’ voorkomen en een pot instellen waaruit de voorzieningen, zoals feestverlichting en beveiliging, straks betaald worden. Alles kan dan structureel worden gefinancierd. Het komend jaar start een traject om te kijken of en waarvoor er draagvlak is onder de ondernemers. Wat en hoe wordt dat gefinancierd? Waarschijnlijk komt er een andere regeling dan in buurgemeente Brielle, waar de reclamebelasting in de binnenstad is ingevoerd. Gedacht wordt aan een verhoging van de OZB voor ‘niet-woningen’. De extra inkomsten komen ter beschikking van een stichting die de plannen uitvoert.