Onderzoek geluidsoverlast Oostvoorne

De DMCR start eind dit jaar een uitgebreid onderzoek naar de industriële geluidsoverlast in Oostvoorne. Het onderzoek moet aantonen waarom inwoners zo’n last hebben van een bromtoongeluid.

Westvoornaars kregen begin dit jaar een vragenlijst over de industriële geluidsoverlast. Oostvoornaars deden massaal hun beklag. Een derde heeft last van het specifieke bromtoongeluid. Ook verstoren bedrijven en industrie hun nachtrust. Er is bovendien een duidelijk verschil in perioden waarin de industrie hoorbaar is en perioden waarin niet.

Meetapparatuur brengt de geluidsbronnen op de Maasvlakte in beeld. Zo wordt onderzocht of er een aantoonbaar verband is tussen bepaalde bronnen en de overlast.

De metingen duren een jaar.