Onderzoek naar Swinshoek

De VVD zal in de eerste raadsvergadering na het zomerreces het voorstel doen om het college van B en W op te dragen om voor 1 november 2007 te onderzoeken in hoeverre bestaande, of eerdere, plannen van de nieuwe ‘Swinshoek’ geschikt gemaakt kunnen worden voor een bouwplaats op de ‘Drenkeling’ of op de huidige locatie. Volgens de partij is het voor alle betrokken partijen nog niet te laat om in te zien dat deze bestuurlijke fout gecorrigeerd kan worden. 

In de periode maart 2004 tot september 2007 zijn er volgens de fractie van de VVD onnodig veel momenten geweest waarop correcte informatie over de voortgang van de bouw van het woon-zorgcomplex in Rockanje ontbrak. Niet alleen was dit een grote tekortkoming naar de burgers toe, maar volgens hen heeft daardoor ook de Westvoornse gemeenteraad op diverse momenten niet aan zijn verantwoordingplicht kunnen voldoen. Eerder heeft oud-raadslid Rip al in het openbaar kenbaar gemaakt niet goed genoeg op de hoogte te zijn geweest om een weloverwogen beslissing omtrent de definitieve bouwlocatie te maken.

‘De bouw van de nieuwe ‘Swinshoek’ op het landje ‘Briggeman’ zal nooit leiden tot een centrum waar waardering bij de bevolking voor zal ontstaan of waar de inwoners van Rockanje trots op zullen zijn. Tot in de lengte van dagen zal men terecht kritiek hebben op een te grote bouwmassa die veel beter tot zijn recht zou komen op de locatie ‘Drenkeling’ of op de huidige locatie bij de Vestahof’, menen de liberalen. Op dinsdag 4 september zal het voorstel in de gemeenteraad worden besproken.