Onderzoek nieuwe schoolgebouwen

De politiek geeft het dagelijks bestuur groen licht om hun plannen voor de nieuwe schoolgebouwen in Oostvoorne en Rockanje uit te werken.

De huidige basisschoolgebouwen zijn verouderd en niet berekend op de terugloop van het aantal leerlingen. Het dagelijks bestuur wil in de brede school in Rockanje twee basisscholen huisvesten, één

openbare en één bijzondere. De nieuwbouw moet komen op de locatie van de Zonnebloem of Hoeksteen. In de brede school in Oostvoorne komen drie basisscholen, één openbare, één bijzondere en één Jenaplanschool. Het dagelijks bestuur zoekt voor een nieuwe locatie in Oostvoorne als eerste in de omgeving van sporthal de Meander.

Oppositiepartij CDA is voorstander van een brede school, maar vindt nieuwe gebouwen op dit moment onacceptabel. De scholen zijn zes jaar geleden nog verbouwd. Ook Gemeentebelangen Westvoorne staat kritisch tegenover een miljoeneninvestering in een tijd van bezuinigingen. ‘Als we de kapitaalvernietiging nu centraal in de discussie stellen, dan wordt het lastig,’ stelt wethouder Bert van der Meij (PW). Hij vindt het vooral belangrijk dat er snel mooie schoolgebouwen staan. Dat maakt Westvoorne ook aantrekkelijker om te komen wonen. ‘In de huidige schoolgebouwen zouden anders klaslokalen leeg komen te staan,’ wijst collega-wethouder Erik Mulder (D66) op het teruglopend leerlingenaantal.

Voor coalitiepartij D66 was de komst van een brede school een speerpunt van het verkiezingsprogramma. ‘Maak er meteen een duurzaam icoon van. Leer kinderen hoe je met de aarde moet omgaan,’ geeft Rob van Mil mee.

Het dagelijks bestuur werkt de haalbaarheid van de nieuwbouw uit. De gemeenteraad neemt begin 2015 hierover een besluit.