Onderzoek wethouder

Burgemeester Peter de Jong verricht een intern onderzoek wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne). Aanleiding is zijn handelswijze tijdens de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht Voornes Duin.

De bewoners hebben gevraagd om een integriteitsonderzoek. Ze vinden dat hij de gemeenteraad onjuist heeft geïnformeerd tijdens het proces. Niet met alle bewoners is gesproken en zij zijn niet allemaal akkoord gegaan met de aanwijzing.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wil het duingebied tussen Rockanje en Oostvoorne als beschermd dorpsgezicht aanwijzen vanwege de bijzondere elementen. Bewoners vinden dat hun woonomgeving al meer dan voldoende beschermd is.  Van der Meij legt de beschuldigingen naast zich neer. Er is een bewonersavond geweest en met een enkeling is later contact geweest. ‘We hebben nooit gevraagd of ze ermee instemmen.’ Hij is wel voorstander. Het landschap wordt voor het eerst als geheel beschermd.

De gemeenteraad is, omdat er geen draagvlak onder de bewoners is, tegen de aanwijzing. Van der Meij benadrukt het niet wil zeggen dat het er niet komt. ‘Elders in het land is het bij een negatief advies van de raad wel opgelegd.’