Ontmoetingsplaats jeugd Rockanje: ‘zo dicht mogelijk bij supermarkt’

‘Dat het er komt is zeker, maar waar nog niet’, zo begon burgemeester De Jong de discussieavond met bewoners, jongeren, gemeente en politie over de sport- en ontmoetingsplaats voor de jeugd in Rockanje. Het doel is om een zo breed mogelijk draagvlak hiervoor te vinden.


De inwoners hebben in het Wijkveiligheidsplan zelf aangegeven dat er meer voorzieningen voor jongeren in het dorp moeten komen. Deze wens is eveneens door de gemeenteraad aan het college van B en W geuit. Een jongerenontmoetingsplek (jop) en pannaveldje kunnen echter niet op iedere locatie worden gesitueerd. Ze dienen volgens verantwoordelijk wethouder Van Lith op gemeentegrond en dichtbij een woonomgeving te komen. De politie moet bovendien in voldoende mate toezicht kunnen houden. Tijdens de discussieavond van vorige week dinsdag in de kantine van het gemeenthuis zijn een aantal locaties geopperd waarop de aanwezigen commentaar konden leveren.
Een aantal plaatsen viel om uiteenlopende redenen snel af: nabij strand (jongeren: ‘te ver van ‘de Plus’ en geen brommer naar boven’), ‘de Rots’ (gemeente: ‘projectontwikkelaar op bezig’), Oranjelaan (jongeren: ‘te veel zeurende mensen’), Weijerland (omwonenden en politie: ‘voor jonge kinderen ingericht en reeds jongerenoverlast’), ‘de Drenkeling’ (jongeren: ‘te ver weg’) en ‘de Moolhoek’ (jongeren: ‘te ver weg’). Daarentegen werden de locaties ‘het grasveld aan de Hoogvlietlaan’ (valt binnen bestemmingsplan en dichtbij dorpscentrum), ‘achter Zeeman’ (midden in het dorp) en Raadhuislaan (‘dichtbij kroeg, snackbars én politiewinkel’) door de meeste discussianten wel grotendeels geschikt geacht. Voorgesteld is dat de voorzieningen voor de jeugd voorlopig op de eerstgenoemde plaats komen, dat al intensief wordt gebruikt voor diverse sporten. Alleen het veld aan de Hoogvlietlaan valt namelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Later zouden ze naar één van de andere plekken kunnen overgaan, hetgeen meer tijd kost. Wat betreft zowel de aanwezige ouderen als de jongeren wordt dit het liefst achter ‘Zeeman’. Nadeel daarvan is dat het binnen de ontwikkeling van ‘de Noordrand’ moet passen.
De gemeente gaat de gedane suggesties uitwerken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad beslissen op welke locatie in Rockanje de jop en het pannaveldje worden geplaatst. Waarschijnlijk krijgen de jongeren in september na jaren wachten ‘een dak boven hun hoofd’.