Ontwikkeling Nieuwe Achterweg: ‘onderzoek naar samenbrengen functies noodzakelijk’

De ontwikkeling van de Nieuwe Achterweg in Rockanje staat voor iedere politieke partij vast. Partij Westvoorne heeft een voorstel gedaan om verschillende functies op die locatie samen te brengen Die moeten het dorp aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen. De coalitie gaf flinke kritiek.

 

Symbiose

Partij Westvoorne benadrukt de noodzakelijke komst van jonge gezinnen. Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal inwoners van Westvoorne het komende decennium sterk afnemen. Deze krimp wordt nog eens versterkt door het wegtrekken van de jongere mensen naar de grote steden. De locatie Nieuwe Achterweg biedt volgens de oppositiepartij de kans om voorzieningen op het gebied van educatie, sport en evenementen samen te brengen. Te denken valt aan een brede school, voetbal, skatebaan en evenemententerrein. ‘Wij spreken van een symbiose omdat met deze voorgestelde ontwikkeling de drie elementen educatie, sport en evenementen elkaar over en weer positief zullen beïnvloeden en versterken doordat zij in ruimtelijk opzicht met elkaar verbonden worden.’

 

Eerst tegenstemmen

Het samenbrengen van de verschillende functies aan de Nieuwe Achterweg wil Partij Westvoorne eerst onderzoeken. De kosten moeten komen uit het krediet van 100.000 euro, dat eerder dit jaar door de gemeenteraad werd gereserveerd voor een onderzoek naar de ontwikkeling van de locatie Nieuwe Achterweg. Het was onder andere dit punt waarop de vier coalitiepartijen kritiek hadden.

‘In april was Partij Westvoorne nog tegen het verstrekken van het krediet,’ verklaarde CDA’er Piet Beukelman tijdens de raadsvergadering. ‘Eerst tegenstemmen, maar nu wel plannen hebben om het uit te geven.’ Veel ideeën staan bovendien al lang op de politieke agenda, zoals de verplaatsing van de Voornse Ruiters en de skatebaan. De komst van de brede school staat daarentegen nog niet vast.

 

Financiële dekking

Ook kwam er kritiek op de financiering. ‘Dit plan is gebaseerd op geen enkele financiële dekking,’ stelde raadslid Wim Hartog (D66). ‘We praten over een brede school, bibliotheek, sportvelden en De Merel. Als je wilt weten wat het kost? Kijk maar naar Brielle en die hebben het hele Woonbedrijf verkocht.’ Partij Westvoorne wil juist eerst keuzes maken over wat waar en wanneer komt.