Oost Europeanen

Het terugringen van overlast door Midden en Oost Europeanen staat hoog op de veiligheidsagenda in Brielle. Buurtbewoners klagen bij de gemeente over hun nieuwe buren.

Sinds enkele jaren neemt het aantal Midden en Oost Europeanen in de gemeente Brielle toe. Zij verblijven gemiddeld tussen de drie en de zes maanden in Nederland om hier te  werken in de kassen of in het havengebied. De tijdelijke arbeidsmigranten huren voornamelijk woningen van bewoners die hun  eigen woning niet verkocht krijgen. Deze mensen hoeven vanwege hun korte verblijf niet verplicht in te burgeren.

In veel gevallen leidt hun verblijf niet tot ongeregeldheden. De Midden en Oost Europeanen zijn wel vaak betrokken bij burenruzies. Vorig jaar zijn er in Brielle in totaal veertien meldingen gedaan. Hun buurtbewoners klagen over geluidsoverlast, verpaupering van de buurt, fout aanbieden van afval en asociaal gedrag. ,,In veel gevallen gaat het om onbegrip. Na een klacht van buurtbewoners en de tussenkomst van de politie bij het plaatsen van afvalzakken op straat bleek het om een cultureel verschil te gaan. Dit is in hun eigen land normaal,’’ legt gemeentewoordvoerster Monique van Leeuwen uit. Het drankgebruik onder de huurders is bovendien groot.

Doordat veel huizen, vaak via een tussenpersoon, worden onderverhuurd is het moeilijk grip op problemen met de buitenlandse werkkrachten te krijgen. Op dit moment inventariseert de gemeente Brielle de problematiek. Mogelijk komt er een apart beleid, dat afwijkt van het landelijke.