Oostvoorne ingezet voor opruimen glas

De Westvoornse politiek wil niet dat Rockanje de dupe wordt van het opruimen van het glas. Ook nu de plannen zijn gewijzigd moet er snel worden gebouwd in de badplaats.

Woningbouw op de Drenkeling in Rockanje wordt niet langer ingezet voor het opruimen van het glas in het buitengebied. Het saneren kan echter niet alleen met woningbouw op de voormalige tuinderslocaties worden gefinancierd. Nu stelt het dagelijks bestuur voor om maximaal dertig woningen op de locatie Molenweg/Valweg te bouwen. Die moeten de nog benodigde 3,5 miljoen euro opleveren.

De politieke partijen vrezen dat ontwikkeling van de Drenkeling – een plan dat al flink is afgeslankt – nu nog vier jaar op zich laat wachten. ‘Veel te laat,’ stelt VVD-raadslid Janneke Krajenbrink. Ook het CDA toonde zich bij monde van raadslid Piet Beukelman ontstemd. ‘De prioriteit ligt nu weer bij Oostvoorne. Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) benadrukt dat hij woningbouw in Rockanje wel degelijk hoog in het vaandel heeft staan.

Het is ook nog maar de vraag of de dertig woningen in het buurdorp er komen. Dat hangt van het aantal tuinders dat saneren wil af.