Openbare ruimte begroting

De oppositiepartijen VVD, CDA en D66 willen geld uittrekken voor de openbare buitenruimte van Westvoorne.

VVD-raadslid Maarten Vinke wijst op het rapport van de rekenkamercommissie over het wegbeheer  

Jaarlijks zou er zo’n 3 ton beschikbaar voor moeten komen.

Het onderhoud is volgens de liberalen dringend nodig. VVD-raadslid Maarten Vinke wijst op het rapport van de rekenkamercommissie over het wegbeheer. Daarin werd geconcludeerd dat het onderhoud van de straten en wegen te wensen overlaat. Hij mist in de begroting een plan van aanpak en de benodigde financiële middelen.  Het raadslid stelt voor om jaarlijks bijna 3 ton opzij te leggen. ‘Wil het de kwaliteit krijgen zoals die ooit was.’

Wethouder Paméla Blok (Inwonersbelang Westvoorne) geeft aan bezig te zijn met een plan voor het onderhoud van de openbare ruimte. Begin volgend jaar presenteert ze dat aan de gemeenteraad. Klachten van inwoners worden zo spoedig mogelijk verholpen.