Opening CJG Westvoorne: “centraal punt voor alle vragen over kinderen”

Vanaf woensdag 14 september kunnen alle vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien in het woon-zorgcomplex Stuifakkers worden gesteld. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westvoorne is dan het centrale punt voor (aanstaande) ouders of verzorgers, kinderen, jongeren tot en met 23 jaar en professionals.

 

Eén plan

Eet mijn kind wel genoeg? Hoe kan ik mij kind rustig laten slapen? Hoe maak ik mijn kind zindelijk? Allemaal vragen waar veel ouders of verzorgers mee zitten. In het CJG werken verschillende instanties voor de beantwoording van dit soort dagelijkse vragen samen. Ook complexere zaken proberen zij gezamenlijk aan te pakken. In het CJG zit het consultatiebureau, de schoolarts en het opvoedbureau. Ook voor het algemeen maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening kan een bezoek worden gebracht. Deze partijen werken op hun beurt weer samen met huisartsen, verloskundigen, kraamzorg, leerkrachten en jongerenwerk. Ambtenaar Eline Rood legt uit: ‘vaak zaten er wel tien tot vijftien hulpverleners op één gezin. Soms zelfs zonder dat ze dit van elkaar wisten. Dat kan dan escaleren. Een extreem voorbeeld is het Maasmeisje. Nu geldt het motto: ‘één kind, één gezin, één plan’. De hulpverleners overleggen eerst en bepalen vervolgens een strategie’. Het uitgangspunt is dat ouders zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor de opvoeding en begeleiding van hun kind(eren). Sinds vorig jaar bespreekt Eline Rood iedere maand met de betrokken partijen en de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis de gang van zaken. Het CJG is eigenlijk meer een netwerkorganisatie dan een gebouw. Froukje Harder-Houdijk is hierbinnen als CJG-coördinator overkoepeld. Eén van de medewerkers is eindverantwoordelijk voor het gezin.

 

Neutraal terrein

Op 1 januari 2010 waren er 1716 jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar. Uiteraard kunnen zij zonder hun ouders of verzorgers naar het CJG gaan. Als hen bijvoorbeeld iets dwarszit en niet zij bij hun ouders of jongerenwerkers terecht willen of kunnen staat daar voor hen een maatschappelijk werker klaar. De gemeente heeft daarom bewust voor Stuifakkers gekozen. ‘Dit is de meest ideale locatie. We wilden een zo neutraal mogelijk terrein, omdat mensen af en toe ook gevoelige zaken te bespreken hebben. Het valt minder op als zij een bezoek aan dit gebouw brengen. Een jongere kan bijvoorbeeld net zo goed zijn of haar opa of oma hier bezoeken. De kamers van het CJG bevinden zich ook nog eens vrijwel naast de kapsalon en de fysiotherapeut,’ aldus Eline Rood. Zij benadrukt dat er geen balie is. ‘Het CJG heeft dus geen concreet inlooppunt. Natuurlijk zal er altijd iemand zijn die je te woord wilt staan, maar voor vragen kunnen mensen veel beter eerst telefonisch contact opnemen. Vervolgens kan een afspraak voor het CJG worden gemaakt. Het kan zijn dat je ter plekke anders niet de juiste persoon treft, want de gebruikers zijn slechts op bepaalde dagdelen aanwezig.’ Om de privacy extra te waarborgen is het mogelijk om anoniem te bellen.

 

Contactgegevens

Centrum voor Jeugd en Gezin Westvoorne

Woon-zorgcomplex Stuifakkers

Briggemandreef 1

3235 DZ Rockanje

0181 – 326539

info@cjgwestvoorne.nl

www.cjgwestvoorne.nl

 

IN KADER

 

Gratis voorstelling clown Bassie

Om het CJG feestelijk te openen is er op woensdag 14 september om 15.00 uur een gratis voorstelling in Stuifakkers van Bassie. Iedereen is van harte welkom om naar de clown van het bekende duo “Bassie en Adriaan” te komen kijken. Verder is er voor de kinderen een ballonnenblazer springkussen en schminken.