Opknapbeurt Raadhuislaan: ‘zekerheid moet leiden tot leuke winkelstrip’

In de eerstkomende jaren zal de Raadhuislaan in Rockanje niet worden herontwikkeld. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dit financieel niet haalbaar is. Daarentegen is het volgens het college van B en W een winkelstraat met potentie. ‘Al die tijd hebben de eigenaren niet geïnvesteerd. Er is nu duidelijkheid gekomen. Mensen met eigendom kunnen investeringen gaan doen. Daardoor vindt er een opknapbeurt van het geheel plaats’, aldus wethouder Geers.

De commissieleden VROM reageerden vorige week dinsdag verdeeld op het voorstel om de verpauperde Raadhuislaan enkel een opknapbeurt te geven. Het PvdA-raadslid Van den Akker steunde grotendeels de wethouder en benadrukte het belang van goede communicatie tussen ondernemers en gemeente. ‘Met kleine middelen kunnen grote dingen worden verricht’, stelde hij. Veel kritiek kwam er daarentegen van dhr. Braber. ‘Op korte termijn moet er veel gebeuren. Deze troosteloze boel kan niet worden weggewerkt met bankjes en bloembakken’, bekritiseerde het CDA-raadslid het College. Hij meende dat er door te schuiven in het bouwplan wel degelijk een compromis met de projectontwikkelaar kan worden bereikt. Een tussenoplossing werd bepleit door Gemeentebelangen. Tijdens het ontwikkelen van toekomstige plannen mag de Raadhuislaan volgens deze coalitiepartij niet verder verpauperen. ‘We mogen niet vijf á zes jaar tegen troosteloze boel aankijken. Dan hebben we het voorlopig voor elkaar’, meende dhr. Kraaijenbrink. Wethouder Geers bleef bij haar standpunt: ‘het beste wat we kunnen doen is rust in de tent en de eigenaren niet tien à vijftien jaar valse hoop geven’, aldus de wethouder. Zij gaf bovendien aan dat de oude bebouwing  bestaat uit hoogwaardige materialen. Volgens haar zal een opknapbeurt van de Raadhuislaan uiteindelijk een leuke winkelstrip maken ‘waar de monumentcommissie nog zin in zal hebben’.

Ook de aankoop van de poffertjeskraam en landje ‘Troost’ zijn van belang voor het opknappen van de winkelstraat uit de jaren vijftig. Daar zouden extra parkeerplaatsen kunnen worden gesitueerd. Mevr. Geers gaf echter aan het laatste perceel niet voor elke prijs te willen aanschaffen. ‘De prijs wordt steeds hoger. ‘Troost’ heeft de hoofdprijs met wachten’, reageerde raadslid Kraaijenbrink hierop.