Oplossingen ochtendfiles N218: ‘parallelweg landbouwverkeer en fietstunnel’

Het weren van landbouwvoertuigen en fietsers moet leiden tot minder ochtendfiles op de N218 vanaf Oostvoorne. De maatregelen zijn inmiddels gevonden. Nu zoekt de gemeente Westvoorne nog naar de noodzakelijke financiële middelen voor de parallelweg en de fietstunnel.

De filevorming op de N218 is sinds de start van de uitbreiding van de Maasvlakte en de bouwwerkzaamheden bij enkele grote bedrijven op de Maasvlakte toegenomen. Van de aansluiting op de Westvoorneweg tot aan de N15 (Stenen Baakplein) staat het verkeer nagenoeg stil. Ook in Oostvoorne ontstaan files tot aan het centrum op De Ruy en is er sluipverkeer door het dorp naar de N218. Burgers en bedrijven hebben klachten hierover geuit bij de gemeente.

De gemeente Westvoorne en het Havenbedrijf Rotterdam hebben afgesproken om gezamenlijk maatregelen te treffen ter verbetering van de veiligheid en de doorstroming op de N218. Dit jaar is er onderzoek verricht naar de filevorming. Daaruit is gebleken dat het afremmen voor de drempel op de N218 bij kruising met de weg naar de Noordoever van het Oostvoornse Meer de belangrijkste oorzaak is. Dit leidt tot stilstaand verkeer. Kerende vrachtwagens en personenauto’s en overstekende scooters en fietsers zorgen daar eveneens voor de nodige vertraging. Daarnaast houdt de hoeveelheid landbouwverkeer het verkeer op de N218 ’s ochtends op.

Als oplossingen voor de fileproblematiek zijn het weghalen van de beruchte drempel en het weren van landbouwverkeer uit het onderzoek naar voren gekomen. Voor het langzaam verkeer moet er een parallelweg komen. Fietsers krijgen een tunneltje, omdat het te gevaarlijk voor deze weggebruikers wordt om hierna nog bij de kruising over te steken.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft geld ter beschikking voor de maatregelen nabij het Stenen Baakplein. De provincie heeft die niet voor de oplossingen aan de provinciale weg. Zowel de gemeente als het Havenbedrijf proberen om het bedrag van meer dan een miljoen euro alsnog bij elkaar te krijgen.