Opmars Japanse Duizendknoop

Een duvel in bruidskleed

Op Voorne rukt de Japanse Duizendknoop op. De gemeente Brielle gaat vanaf nu hardhandig te werk tegen deze agressieve plantensoort.

 

Agressief

Een “duvel in bruidskleed” noemt raadslid Yvonne de Groot (PvdA) de Japanse Duizendknoop. De plant ziet er op het eerste gezicht mooi en onschuldig uit. Vooral in deze tijd van het jaar met die crèmewitte, soms witroze, bloempjes. Toch behoort de schoonheid tot de meeste agressieve plantensoorten ter wereld. Door de enorme groeikracht verdringt de duizendknoop al snel ander groen. Daarnaast kan de plant aanzienlijke schade aan huizen en wegen toebrengen. Hiermee is ook nog eens niet alles gezegd; bestrijding is moeilijk en vereist een gedegen beleid. Van dat laatste was de gemeente Westvoorne zich reeds bewust. De gemeenteraad nam enkele maanden geleden een motie aan om de plant proactief en met andere (overheids)organisaties in de regio te bestrijden. Onlangs heeft buurgemeente Brielle zich hierbij aangesloten.

 

Spuiten

Ook in de tuin van commissielid Fré Eggens (OLP) aan de Jan Matthijssenlaan in Brielle is de plant aanwezig. Die heeft er ooit voller mee gestaan. ‘Het is me nooit gelukt om de Japanse Duizendknoop helemaal weg te krijgen,’ vertelde hij aan zijn medebestuurders. In de 35 jaar dat de plant er staat is er nooit iemand van de gemeente langs geweest of heeft hij dit zelf gemeld. Daar komt dus verandering in. Niet alleen moeten meldingen van burgers serieuzer worden genomen en behandeld, maar medewerkers van de gemeentelijke Groenvoorziening moeten de Japanse Duizendknoop vooral beter leren herkennen en effectiever gaan bestrijden. Nu gebeurt dat in de ene straat in Brielle soms beter dan in de andere. Yvonne de Groot nam ter illustratie dan ook zowel bespoten als onbespoten takken naar de commissievergadering mee. ‘Met één keer spuiten krijg je die echt niet weg. Hoogstens zien de blaadjes er wat minder groen uit.’

 

Meer bedreigingen

Het indienen van een motie om het college van B en W tot bestrijding te dwingen vond raadslid De Groot niet nodig. Zij vond enkel medestanders. De Japanse Duizendknoop is zelfs  niet de enige plant waartegen de Brielse politiek ten strijde wil trekken. Ook de Ambrosia en het Jakobkruiskruid zullen er uiteindelijk aan moeten geloven. De eerste is een bedreiging voor hooikoortspatiënten. De Ambrosia verspreidt zich de laatste tijd over het hele land. Het Jacobkruiskruid is een bekend gevaar en blijkt niet alleen voor dieren heel erg slecht te zijn.