Oppositie vreest herindeling

De Westvoornse oppositiepartijen vrezen een op handen zijnde gemeentelijke herindeling op Voorne. Coalitiepartij Partij Westvoorne lijkt de deur voor een samenvoeging open te zetten.

In het coalitieakkoord tussen Partij Westvoorne, VVD en D66 staat dat de gemeenteraad binnen vier jaar een besluit neemt over wel of geen herindeling tussen Brielle, Hellvoetsluis en Westvoorne. Van de laatste twee partijen was al bekend dat die openstaan voor één gemeente. Het standpunt druist volgens CDA en Gemeentebelangen Westvoorne echter in tegen dat van de nieuwe coalitiepartij Partij Westvoorne. De lokale partij wilde eerder nog zelfstandig blijven en zag meer in het verbeteren van de samenwerking. Lijsttrekker Emma van Blom benadrukte tijdens een ondernemersdebat vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen dat er onvoldoende draagvlak onder de bevolking is voor een herindeling.

CDA en Gemeentebelangen Westvoorne vermoeden met de gewijzigde koers dan ook een samenvoeging op termijn. Zeker nu VVD-wethouder Jan van Rij regionale samenwerking/herindeling in zijn portefeuille heeft. ‘Hoe kan Partij Westvoorne deze stip aan de horizon aan de kiezers uitleggen?,’ vroeg CDA’er Ebco Vriend zich hardop af. Bert Heijndijk van Gemeentebelangen Westvoorne was nog stelliger. ‘Ik mis alleen de datum van de herindeling nog.’

Fractievoorzitter Emma van Blom (Partij Westvoorne) vraagt zich af waar de twee oppositiepartijen dit allemaal vandaan halen. Zij heeft nooit ergens gezegd of geschreven dat Westvoorne moet herindelen. Van Blom benadrukt dat deze raadsperiode alleen de discussie moet worden gevoerd. ‘Zowel over samenwerken als over samenvoegen.’

Volgens fractievoorzitter Bert Heijndijk speelt er nog iets anders mee. Waarnemend burgemeester Erik van Heijningen van Hellevoetsluis presenteert in september zijn rapport over de bestuurlijke toekomst op het eiland. ‘Hij zal zeker zijn zegje doen.