Opvang vluchtelingen Westvoorne

Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil vijftig vluchtelingen opvangen. Het gaat om een 72-urige noodopvang op een nog onbekende locatie in de gemeente.

Ook wordt gedacht aan woonruimte voor statushouders. Het dagelijks bestuur van Westvoorne denkt aan het beschikbaar stellen van tien woningen voor gezinnen om de druk op de asielcentra te verminderen. Iedere gemeente is verplicht om jaarlijks  aan een vastgesteld aantal statushouders onderdak te bieden. Westvoorne moet er 25 huisvesten en voldoet hieraan.

Het dagelijks bestuur bespreekt het onderwerp maandag 5 oktober met de Westvoornse politiek.