Overdracht Binnenduinrand Voorne slechts het begin

Sinds afgelopen vrijdag is de Binnenduinrand Voorne tussen de duinen en de polder Stuifakker in Rockanje een natuurmonument. De komende jaren moeten er in de gemeente Westvoorne meer (nieuwe) aaneengesloten natuurgebieden komen.

 

Jeugdeducatie

Op vrijdag 19 augustus droeg gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland de Binnenduinrand Voorne over aan regiodirecteur Roline de Wilde van Natuurmonumenten. Het gebied is een schakel tussen duinen en polder. Van oudsher is de duinrand een plaats waar mensen zich vestigen. Zij maakten dit geschikt voor landbouw. De kassen zijn nu verwijderd en het oude landschap is hersteld.

In het nieuwe natuurgebied zijn echter geen aangelegde fiets- en wandelpaden. Veel omwonenden wilden die niet, omdat zij bang zijn voor overlast. Het natuurgebied is wel vanaf de omliggende wegen goed te zien. Op een aantal plaatsen staan ook bankjes en informatiepanelen. Vanaf de hooggelegen picknickbank op Noorddijk is bijvoorbeeld zowel de kant van landgoed Strypemonde als de polder Stuifakker te bewonderen. Wandelaars en fietsers kunnen zo hun tocht onderbreken voor een rustpauze. Het is overigens de bedoeling om schoolkinderen in groepen met de natuur kennis te laten maken. Portefeuillehouder Jan van Belzen van de stadsregio Rotterdam gaf Natuurmonumenten bij de overdracht een cheque van duizend euro ter ondersteuning van jeugdeducatie cadeau.

 

Aaneengesloten natuurgebieden

Wethouder Ies Klok van Westvoorne sprak over een ‘moeizaam proces’. Al in 2000 ontstond de wens om het oorspronkelijke landschap in ere te herstellen. De provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Westvoorne, de Dienst Landelijk Gebied en Natuurmonumenten werkten vervolgens samen. Deze organisaties overlegden op hun beurt met omwonenden. Afgelopen voorjaar zijn de herinrichtingwerkzaamheden pas afgerond.

Binnenduinrand Voorne bestaat uit verschillende deelgebieden. De afgegraven, vochtige plaatsen zijn geschikt voor planten van duinvalleien, waaronder orchideeën.  Daarentegen hebben de hogere delen het karakter van de droge duingraslanden. Het gebied moet bovendien een lustoord worden voor veel diersoorten, zoals de rugstreeppad, de blauwvleugelsprinkhaan, de kievit en de kleine plevier.

Het gebied is in totaal achttien hectare groot en maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). EHS is het landelijk netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. De wens voor meer aaneengesloten natuurgebieden staken alle partijen niet onder stoelen of banken. Wethouder Klok doelt vooral op een stuk grond nabij de Schapengorsedijk in Rockanje. ‘Ik verwacht niet dat dit heel erg snel zal gaan lukken. Het ontbreekt ons aan de noodzakelijke financiële middelen. Vooral in deze sector wordt op dit moment flink gesneden.’