Partij Westvoorne nu in slachtofferrol

De coalitie heeft fractievoorzitter Emma van Blom van Partij Westvoorne ‘gedwongen’ op te stappen. Zij liep net voordat de motie in stemming werd gebracht met haar fractie demonstratief de raadzaal uit.

De coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA en D66 vinden dat PW wethouder Ies Klok (D66) ernstig heeft beschadigd. Terwijl het intern onderzoek naar de servituten van zijn schoonfamilie op het strand nog liep sprak zij in de media over belangenverstrengeling. Eerst de gemeente en later ook BING pleitten Klok hiervan vrij. Het CDA sprak van ‘een grove schending van fatsoensnormen’.

Vorige week stemde de gemeenteraad voor de tweede keer over het aanbieden van excuses van PW en het opstappen van de fractievoorzitter. Een paar dagen eerder was de uitkomst zeven tegen zeven. Alleen oppositiepartij PvdA steunde de motie van het CDA niet.

Emma van Blom stelt dat de coalitie op oorlogspad is. ‘Wij hebben nooit iemand beledigd of onheus bejegend. Omgekeerd zijn wij dat nu wel.’ Zij wilde door de tegenstrijdige berichten over de servituten van het dagelijks bestuur duidelijkheid scheppen in een onduidelijke situatie.

Formele consequenties heeft de motie niet, want een raadslid is door het volk gekozen en hoeft dus niet onder druk van medebestuurders af te treden.