Partij Westvoorne, VVD en D66 zijn uit elkaar

Partij Westvoorne, VVD en D66 zijn uit elkaar. Volgens de laatste twee stuurde de lokale partij de afgelopen maanden doelbewust aan op een coalitiebreuk.

Een constante stroom van beschuldigingen en verwijten van de VVD aan het adres van Partij Westvoorne. Het uit zijn op een herindeling. Niet-inhoudelijk voorbereide raadsleden. Een wethouder zonder politieke ervaring. ‘Niemand geloofde nog dat we de eindstreep zouden halen. Dan is het beter om de knoop door te hakken,’ verzucht fractievoorzitter Emma van Blom (Partij Westvoorne). Het besluitvormingstraject rondom het uitbesteden van de gemeentelijke buitendienst was dé druppel.

Ook VVD en D66 zagen dat het niet goed ging. Ze verwijten Partij Westvoorne dat die geen poging meer heeft gedaan om nader tot elkaar te komen. VVD’er Jaap Heijndijk: ‘het afgesproken ‘heioverleg’ heeft nooit plaatsgevonden. Partij Westvoorne koos voor de ramkoers. Zij zochten een goed moment om de coalitie op te blazen.’ Heijndijk constateert dat de angst bij Partij Westvoorne voor een paar lopende dossiers zo groot is, ‘dat zij simpelweg nu wensen te stoppen.’ Voor D66-fractievoorzitter Wim Hartog is het duidelijk dat de oorzaak ligt in het gebrek aan politieke wil bij Partij Westvoorne om te delen op basis van de verkiezingsuitslag. ‘Al heb je de grootste raadsfractie, maar geen absolute meerderheid, dan zal je op grond van democratische grondslagen moeten delen en niet dicteren.’

Partij Westvoorne had een motie van wantrouwen klaarliggen voor wethouder Jan van Rij (VVD). Voor het zo ver kwam, stapte hij uit eigen beweging op. ‘Hoe moet dit eindigen met Mevrouw Van Blom?’, wijst hij op de vele onrustige jaren in politiek Westvoorne. Hij spreekt van ‘een vicieuze cirkel die niemand lijkt te kunnen breken.’ ‘Ik wens de Gemeentebelangen Westvoorne veel incasseringsvermogen en een vruchtbare samenwerking met de ooit zo door hen verfoeide Partij Westvoorne.’

VVD’er Heijndijk stelt dat de gemeente Westvoorne intussen ‘het lachertje’ van de regio is geworden. ‘De door Partij Westvoorne veroorzaakte bestuurlijke wanorde zal bijdragen aan de versnelde herindeling op Voorne.’