Politiek Café VVD

‘lokale politiek door provinciale en nationale politici’

Het eerste door de VVD Westvoorne georganiseerde Politiek Café mag met recht zo genoemd worden. Afgelopen zondagmiddag bespraken gedeputeerde in Zuid-Holland Erik van Heijningen en Tweede Kamerlid Brigitte van der Burg in informele sfeer in de foyer van het cultureel centrum ‘de Man’ over hun visie op tal van onderwerpen die de regio Voorne-Putten aangaan. De aanwezigen lieten op hun beurt de mogelijkheid niet onbenut om de twee politici te ondervragen en met de nodige opmerkingen terug naar ‘Den Haag’ te sturen.

Industrie: ‘het tekent het gebied’
Hoewel de sprekers dezelfde partij vertegenwoordigen, hebben zij vrij verschillende achtergronden. Zij bleken alle twee wel kennisgebieden te hebben die bij het voor de discussiebijeenkomst gekozen onderwerp, invloed van de Tweede Maasvlakte op Westvoorne, aansloten.
Brigitte van der Burg zit vanaf de verkiezingen van 2006 in de Tweede Kamer. Zij is daar voor de VVD woordvoerster op het terrein van wonen en wijken, de organisatie van de overheid en emancipatie. In haar inleiding gaf zij wat betreft het laatste punt aan dat zij het ernstig vindt dat slechts veertig procent van de vrouwen in Nederland economisch onafhankelijk is.
Gedeputeerde Van Heijningen heeft de portefeuilles Middelen en Milieu. Het bezoek aan Oostvoorne was voor hem naar eigen zeggen ‘thuiskomen’. De VVD’er kent het gebied namelijk goed, omdat hij in de jaren tachtig en negentig raadslid in Spijkenisse was en later voor de liberale partij een periode wethouder in Dordrecht. In 2003 is hij gedeputeerde in Zuid-Holland geworden. De regio heeft volgens hem sinds de jaren vijftig een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Bijna iedereen werkt hier in de industrie of in de daaraan gerelateerde dienstverlening. ‘Het tekent het gebied’, stelde Van Heijningen tijdens het Politiek Café dan ook. Naast de toegenomen welvaart zijn er echter eveneens spanningen ontstaan. De druk op de omliggende infrastructuur en opkomende glastuinbouw en woningbouw zijn daar belangrijke voorbeelden van.

Tweede Maasvlakte: ‘infrastructuur grootste probleem’
‘De ruimte moet zorgvuldig worden ingevuld’, vervolgde de gedeputeerde in Zuid-Holland zijn betoog over Voorne-Putten. Gemeenten moeten een rol spelen bij de inrichting daarvan. Hij was afgelopen zondag duidelijk over hun taken; samenwerking tussen hen is essentieel.
Met name de huidige infrastructuur in de regio is overbelast. Het appel om een extra oeververbinding over of onder de Nieuwe Waterweg te bewerkstelligen is niet het enige middel om dit probleem te verhelpen. ‘Dit kan alleen als er én een extra oeververbinding wordt gerealiseerd én de A4 Zuid er komt’, gaf Van Heijningen de aanwezigen mee. Daarnaast ging hij in op de verbetering van het openbaar vervoer. Het voorstel van fractieassistent Trachsler om een personenverbinding op de reeds bestaande spoorlijn naar het Botlekgebied te beginnen werd door beide sprekers in verband met het vermoedelijke gebrek aan belangstelling onder de bevolking daarvoor niet gesteund. ‘Het is tot op heden niet besproken’, kreeg hij op zijn vraag te horen.
Raadslid Laaij stelde bovendien de Westvoornse politieke actualiteit aan de kaak. Het college van B en W had enkele dagen eerder aangegeven om door middel van vele in het landschap te bouwen villa’s het glastuinbouwbeleid te bekostigen. ‘Dat zie ik zitten. Mits het integraal gebeurt, er goed gesaneerd wordt en het in het groene gebied past’, antwoordde Van Heijningen. Hij zag hierin echter geen direct verband met de toename van de industrie. Eerder in de middag had hij al wel, evenals parlementariër Van der Burg, aangegeven dat de Tweede Maasvlakte arbeidsextensief is. De industrie is tegenwoordig sterk geautomatiseerd en zal daardoor niet aanzienlijk meer werkgelegenheid gaan opleveren. Er dient als gevolg hiervan eerst gekeken te worden naar de bestaande woningbouw in de regio. ‘De infrastructuur is momenteel het grootste probleem’, concludeerde de gedeputeerde over de invloed van de Tweede Maasvlakte op de gemeente Westvoorne.