Presidium motie

De volledige oppositie dreigt zich terug te trekken uit het presidium. De politieke partijen zijn het niet eens met de vergaderwijze.

In het presidium bepalen de fractievoorzitters achter gesloten deuren wat er op de agenda van de openbare vergaderingen komt te staan. Al diverse keren konden de partijen het niet met elkaar eens worden. Drie keer is vervolgens het ‘gewogen stemmen’ toegepast, waarbij partijen stemmen krijgen naar grootte van hun aantal raadszetels. In strijd met de eigen vergaderregels. De laatste keer verhinderde de coalitie zo een rapport over het wegenbeheer te agenderen. PvdA-raadslid Roggeveen: ‘besluiten horen pas in alle openbaarheid in de raadsvergadering genomen te worden. De inwoners wordt nu informatie en democratische controle onthouden.’ Emma van Blom (Partij Westvoorne) geeft aan dat het rapport later aan de orde zou komen. ‘Laten we het presidium in het vervolg openbaar houden.’

Burgemeester Peter de Jong steekt als voorzitter van het presidium deels de hand in eigen boezem. Hij belooft naar de regels te kijken.