Raadsvergadering GBW

De Westvoornse gemeenteraad bespreekt maandag  6 juni de breuk binnen Gemeentebelangen Westvoorne (GBW). De voltallige oppositie wil in het openbaar duidelijkheid.

‘Het bestuur van GBW blijft zitten en daar zit voor ons het probleem. Dat zet je zomaar niet opzij.’

Bert Heijndijk

VVD, CDA, D66 en PvdA nemen voor die tijd niet deel aan vergaderingen. Ze willen eerst meer weren over  de breuk tussen het bestuur en de raadsleden en wethouder van coalitiepartij GBW. De gemeenteraad en de inwoners van Westvoorne hebben er recht op om te weten wat er aan de hand is. Alle commissievergaderingen zijn vorige week snel afgetikt. De commissie presentaties ging zelfs helemaal niet door.

De leden van GBW hebben inmiddels gevraagd om een verzoeningspoging binnen de lokale partij. ‘Een grote meerderheid was voor een dergelijk onderzoek,’ aldus voorzitter Piet Kraaijenbrink. Drie ‘wijzen’ gaan de komende drie maanden aan het werk. Het opgestapte raadslid Bert Heijndijk zet vooralsnog zijn partij Inwonersbelang Westvoorne door. ‘Het bestuur van GBW blijft zitten en daar zit voor ons het probleem. Dat zet je zomaar niet opzij.’