Rampencommunicatie Westvoorne

Rockanje – Burgemeester De Jong van Westvoorne trekt lering uit de brand in Moerdijk op 5 januari jl. De naar voren gekomen verschillen in de informatievoorziening vindt hij met name erg vervelend. Er is echter volgens hem meteen na een ramp ook voor gemeentebestuurders vaak niet voldoende informatie beschikbaar om de bevolking gerust te kunnen stellen.

De Jong stelt: ‘wat voor iedereen essentieel is, is communicatie’. In geval van grote rampen is zijn rol als burgemeester voor de samenleving en de buitenwereld cruciaal. Een jaar geleden gaf hij al aan dat hij hierin is getraind en op voorbereid. De hulpverlening is naar zijn mening in ieder geval op orde. ‘Wat zeg je dan wel en wat niet?’, vraagt de burgemeester zich naar aanleiding van Moerdijk nog meer dan voorheen af. Hij bestudeert momenteel met zijn communicatieadviseur hoe er in het geval van een ramp in de directe omgeving van Westvoorne gecommuniceerd dient te worden. In regionaal verband vindt eveneens overleg over deze kwestie plaats.